Klassiek en intensief onderwijs

De beste plek voor goed onderwijs!

Klassiek en intensief onderwijs voor mavo havo en vwo. Onze school zal geborgenheid bieden en een toevluchtsoord zijn voor Godvrezenden.

Missie en VisieDoneren of drager worden?

Missie en Visie

Novum Saeculum Lyceum zal voortgezet onderwijs op islamitische grondslag bieden. Dit onderwijs komt tot stand in een veilige, respectvolle en stimulerende leeromgeving waar leerlingen in hun kracht worden gezet en volop de kans krijgen hun talenten te ontplooien en zich optimaal te ontwikkelen. Onze school zal geborgenheid bieden en een toevluchtsoord zijn voor Godvrezenden en eenieder die zich bij ons thuis voelt. Novum Saeculum Lyceum streeft naar klassiek en intensief onderwijs. Kleine klassen van maximaal 20 leerlingen met een groot aantal lesuren is de norm. Kleinschaligheid, kwaliteit en een persoonlijke aanpak staan centraal.

Lees meer over onze missie en visie